Najveće zvono na svijetu

15873485 - the tsar bell, also known as the tsarsky kolokol, tsar kolokol iii, or royal bell, is a 6 14 metres  20 1 ft  tall, 6 6 metres  22 ft  diameter bell on display on the grounds of the moscow kremlin

Najveći grad Europe Moskva poznata je po mnogočemu. Crveni Trg ,Boljšoj teatar,Lenjinov mauzolej,galerija Tretjakov…samo su neke od brojnih svjetski poznatih znamenitosti.Poznata je i po najznačajnijem Ruskom Kremlju (dvorac,utvrda).Moskovski Kremlj koji danas služi kao predsjednička rezidencija nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine u Europi.Unutar zidina kremlja uz najveći top na svijetu (Car puška),nalazi se i najveće zvono na svijetu,(Carsko zvono).Zvono težine 216 tona,visine 6,14 metara i promjera od 6,6 metara je naručila carica Ana,i po njenoj narudžbi su ga od bronce 1733-1735. godine izlili Ivan Motorin i njegov sin Mihael. 1736.godine dolazi do požara u kojemu je zvono oštečeno te se od njega odlomio dio od 11,5.tona. Zvono nikada nije zazvonilo,a nakon skoro cijelog stoljeća u radionici, 1836.godine je postavljeno na pijedestal u Moskovskom kremlju.