Politika održivosti

MISIJA ODRŽIVOSTI

Turistička agencija Smart Travel d.o.o. ima za cilj pridonijeti kreiranju održivog društva i turizma, uz smanjenje negativnih ekoloških, sociokulturnih i ekonomskih utjecaja naših proizvoda, prilagodbom poslovne politike i standarda. U zajedničkom djelovanju sa partnerima i dobavljačima želimo ukazati našim Klijentima na značaj i važnost održivog turizma. Predani smo konstantom usavršavanju zaposlenika, dobavljača ali i partnera, kako bismo doprinijeli što odgovornijem ponašanju za vrijeme putovanja te podignuli svijest o važnosti održivog poslovanja.

Veliku pažnju posvećujemo suradnji sa lokalnim dobavljačima i uključujemo ih u realizaciju programa te na taj način doprinosimo promicanju kulturne i prirodne vrijednosti unutar destinacije, ali i pomažemo rastu i razvoju manjih lokalnih dobavljača te u konačnici razvoju manjih mjesta.

Zajedničkim snagama čuvajmo Planet od nas upravo za nas!

 

POLITIKA ODRŽIVOSTI

Vjerujemo da je naša odgovornost kao organizatora putovanja smanjiti negativne učinke turističkih putovanja te zaštiti ekosustav destinacije u koju putujemo i na kojoj boravimo te ujedno poticati razvoj lokalne zajednice te destinacije.

Imajući to na umu, obvezujemo se:

 • Poslovati u skladu sa zakonima i propisima
 • Držati se aspekata politike održivosti i poslovati u skladu sa njom
 • Kontinuirano raditi na poboljšanju našeg utjecaja na prirodu i društvo
 • Voditi računa o potrošnji električne energije i vode te smanjiti količinu ‘’proizvedenog’’ otpada
 • Podupirati razvoj lokalne zajednice
 • Podizati svijest o održivosti, unutar firme te izvan nje

Za naše zaposlenike:

 • Plaća koja je propisana zakonom ili veća od minimalne
 • Osigurati ćemo jednake uvjete za sve zaposlenike, bez obzira na spol, dob, rasu, vjeroispovjest,…
 • Poštujemo pravo zaposlenika da se učlane u sindikate ili druge strukovne udruge
 • Pružamo zdravstvenu zaštitu za zaposlenike te pravo na bolovanje, porodiljni dopust,…
 • Osiguravamo uvjete za ugodno radno okruženje
 • Protivimo se nezakonitom iskorištavanju djece u radu
 • Nudimo mogućnost stručne prakse za studente
 • Prigovore i napomene zaposlenika shvaćamo ozbiljno i djelujemo po primitku istih kako bismo ih riješili

Za ured:

 • Prilikom nabave potrebnih materijala za ured, pozornost posvećujemo:
  • Preferiramo kupnju domaćih i lokalno proizvedenih proizvode
  • Prije kupnje novog – pokušamo popraviti staro i koristiti proizvod što je duže moguće
  • Koristimo prirodne proizvode
  • Izbjegavamo korištenje jednokratnih plastičnih stvari (plastične vrećice, boce,…)
  • Koristimo proizvode koji na kraju svog životnog vijeka mogu biti reciklirani
  • Kupujemo jedno veće pakiranja proizvoda umjesto nekoliko manjih
  • Umjesto jednokratnih plastičnih boca u uredu koristimo boce sa mogućnošću punjenja (višekratne)
  • Ne koristimo plastične vrećice, već platnene vrećice
  • Kada je god moguće, izbjegavamo ispis papira te putem emaila šaljemo sve potrebne informacije.
 • Smanjujemo nepotrebno korištenje vode, struje i papira
  • Vodimo računa o potrošnji i postavljamo ciljeve za redukciju
  • Koristimo dnevna (prirodna) svjetla što je više moguće umjesto korištenja lampe
  • Pri izlasku iz ureda gase se svi električni uređaji i isključuju iz struje
  • Vrata i prozori su zatvoreni kada radi klima uređaj. Temperatura hlađenja nije nikada postavljena ispod 24 stupnja. Klima uređaj se redovno čisti i održava.
  • Izbjegavamo printanje kada je moguće, a ukoliko je potrebno printati koristimo reciklirani papir za printanje i printamo sa obje strane papira
 • Smanjujemo količinu otpada, odvajamo otpad, recikliramo i odlažemo na propisana mjesta
  • Otpad se odvaja prema vrsti te se odlaže sukladno zakonskim propisima
  • Koristimo punjive baterije
  • Printanje izbjegavamo kada je god to moguće kako bismo smanjili proizvodnju nepotrebnog otpada. Preferiramo digitalne oblike brošura, kataloga koje šaljem newsletterom i e-mailom.
  • Vozila u vlasništvu agencije se redovno pregledavaju i održavaju kako bi se, među ostalim, smanjilo negativno djelovanje na okoliš.
 • Vanjski suradnici (vodiči i voditelji putovanja) su upoznati sa policom održivosti turističke agencije Smart Travel te im se redovno pružaju nove informacije, održava se obuka i sastanci kako bismo se svi držali važnih aspekata održivosti u poslovanju.

Za dobavljače i partnere

 • Informiramo ih o certifikatu Travelife i podupirati da private aspekte održivosti i u svom poslovanju.
 • Poštujemo osnovna ljudska prava i borimo se protiv iskorištavanja djece za rad, kao i seksualnog iskorištavanja djece
 • Podupiremo davatelje usluga smještaja da implementiraju u svoje poslovanje aspekte održivosti te da rade po njihovim principima, pružati im sve potrebne informacije i dati obuku te podršku
 • Poseban naglasak stavljamo na obiteljski smještaj, tradicionalne restorane i ostale dionike lokalne zajednice koji će na najbolji način gostu predstaviti autentičnost destinacije u kojoj borave
 • Pri organizaciji i realizaciji izleta vodimo računa o održivosti samog izleta i utjecajima koje će izlet imati na pojedino područje
 • Preferiramo destinacije i aktivnosti koje poštuju aspekte održivog razvoja
 • Izbjegavamo izlete i aktivnosti koje imaju negativan utjecaj na čovjeka i njegov život, životinjski svijet, prirodne i kulturne atrakcije
 • U slučaju kršenja propisa od strane partnera, izričito ćemo ga upozoriti na isto
 • Brinemo o životinjama te poseban naglasak stavljamo na njihovu zaštitu
 • Na osjetljivim kulturnim lokacijama, za uslugu vođenja angažiramo lokalne turističke vodice koji su certificirani za isto od strane nadležnih tijela
 • U paket aranžman uključujemo aktivnosti koje imaju pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu i promicanje njezinog razvoja i prosperiteta
 • Vodimo računa da su voditelji putovanja i vodiči upoznati sa policom održivosti i da poštuju njezine aspekte, te da mogu ključne aspekte prenijeti dalje putnicima ali i odgovoriti na njihove upite
 • Vodičima i voditeljima putovanja garantiramo odlične radne uvjete te dnevnicu za obavljeni posao koja je veća od zakonski propisane dnevnice

Za lokalnu zajednicu

 • Podupiremo projekte zaštite okoliša i kulturnih dobara
 • Dajemo preporuku za kupnju domaćih i lokalnih suvenira uz izričiti naglasak na CITES ( Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka)
 • Podupiremo kupnju lokalnih i domaćih proizvoda
 • Angažiramo lokalne turističke vodice koji su obučeni sa prezentaciju područja na koje se putuje
 • Podupiremo lokalnu zajednicu na razvoj i poštovanje odredbi održivog življenja

Za klijente

 • Pružamo jasne informacije o destinaciji uključujući pitanja o sigurnosti
 • Vodimo računa o zaštiti osobnih podatka putnika
 • Informacije o proizvodima i cijeni su jasne, potpune i točne što se tiče tvrtke i njenih proizvoda i usluga uključujući i tvrdnje o održivosti
 • Prije putovanja putniku dajemo Kontakt broj osobe u destinaciji koja će mu biti dostupna 24 sata dnevno u slučaju potrebe (voditelja putovanja)
 • U slučaju pritužbe klijenta, vodimo računa o istoj, uzimamo ju u obzir te istražujemo razloge iste
 • Pružamo informacije o odgovornom ponašanju putniku (UNWTO brošura)
 • Potičemo svijest o aspektima održivosti kroz informiranje, komunikaciju, ponudu održivih izleta te pružanje svih potrebnih informacija prilikom posjete osjetljivim područjima (nacionalni parkovi, zaštićena područja,…), informacije o ilegalnim suvenirima, kodeksima ponašanja na pojedinom području, zaštiti djece,…
 • Potičemo svijest o aspektima održivosti kroz promoviranje lokalnih i tradicionalnih proizvođača destinacije na koju se putu

 

Travelife je trostupanjski program certifikacije za turoperatore i turističke agencije:

 1. Travelife Engaged
 2. Travelife Partner
 3. Travelife Certified

Bili smo Travelife Partner od 5. ožujka 2021. do 5. ožujka 2023. i trenutno radimo na obnovi statusa Travelife Partnera za koji očekujemo da će biti dovršen tijekom veljače 2024.

Travelife Partner sustainability certificate

 

Smart Travel sa zadovoljstvom objavljuje da smo dana 15.02.2024. godine uspješno dovršili obnovu Travelife Partner statusa.

Travelife Partner priznanje je potvrda naše predanosti društvenoj i ekološkoj održivosti. Pridržavamo se više od 100 kriterija koji se odnose na upravljanje održivošću, uredsko poslovanje, rad s dobavljačima i komunikaciju s kupcima. Radimo na daljnjim poboljšanjima s ciljem da dosegnemo stupanj Travelife Certified.

Travelife je trostupanjski program certifikacije za turoperatore i turističke agencije:

 1. Travelife Engaged
 2. Travelife Partner
 3. Travelife Certified

 

Nositelji smo Travelife Partner priznanja (stupanj 2).

Travelife Partner sustainability certificate

Više o Travelife

 

Zagreb, 15.02.2024.