Reklamacije

U slučaju da smatrate da su usluge koje su predivđene Programom djelomično ili nekvalitetno ispunjene, možete podnijeti prigovor pisanim putem, dok ćete odgovor za isto dobiti u Zakonskom roku.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Naglašavamo da je u interesu Putnika da svoj prigovor svakako podnese prilikom pružanja usluga, na licu mjesta, pratitelju putovanja koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. U slučaju da nema Pratitelja putovanja, Putnik je dužan prigovor podnijeti Pružatelju usluge. Ukoliko Putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se bilo kakvog prava na odštetu.

Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem putovanja ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se u što kraćem roku otklonili uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, a koje u potpunosti odgovara uplaćenoj usluzi, SMART TRAVEL neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti je na istu dužan odgovoriti. Ukoliko niti poslije prigovora i pružene zamjenske usluge ne bude poboljšanja, Putnik je dužan zatražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena na način kako je ugovoreno te tu istu potvrdu treba priložiti pisanoj reklamaciji koju je dužan uložiti najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pisanu reklamaciju poslije tog roka, SMART TRAVEL takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.

SMART TRAVEL je dužan donijeti pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. SMART TRAVEL će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. SMART TRAVEL će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

 

PRIGOVOR NA ONLINE KUPNJU – PLATFORMA ORS

U skladu sa Uredbom Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) koja se primjenjuje od 09.01.2016. godine, kupci mogu prigovor vezan uz online kupnju (odnosno uz paket aranžmane kupljene preko internet stranice, u ovom slučaju) predati online, preko Platforme za rješavanje potrošačkih sporova.
U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca koji ima sjedište u jednoj od država članica Europske Unije, a sudjeluje u online prodaji,  da na dostupnom i vidljivom mjestu na vlastitim internetskim stranicama osigura posjetiteljima elektronsku poveznicu sa Platformom za ORS.