Zdravotní cestovní ruch v Chorvatsku

Chorvatsko je zemí s bohatou tradicí zdravotního cestovního ruchu, který se začal rozvíjet koncem 19. a začátkem 20. století. První místa, na kterých se zdravotní cestovní ruch rozvinul, byla koupaliště s léčivou vodou, mořské zóny s příhodným klimatem a koupaliště s léčivým bahnem. Chorvatsko dnes v oblasti zdravotního a léčebného cestovního ruchu nabízí četné mimořádně kvalitní kúry. Je třeba zdůraznit, že v tomto oboru pracuje odborný a vzdělaný personál. Ceny zdravotních a lékařských služeb jsou v Chorvatsku mnohokrát nižší než v rozvinutých zemích, ale kvalita služeb je na téže úrovni jako v zahraničí. Ujistěte se, že poskytování zdravotní péče a léčby sami si zaslouží: