Crkva sv. Nikole kod Nina

Crkva sv. Nikole nalazi se na brežuljku na krunidbenom polju Prahuljama kod Nina, u blizini Zadra, a govori o lokalnoj i nacionalnoj povijesti. Crkva je sagrađena u 11. stoljeću, a u kasnijem razdoblju bila je na korist stanovnicima. U ratovima s Turcima u 16. stoljeću kupola ove crkve u obliku križa preoblikovana je u obrambenu kulu s kruništem. Može se prijmijetiti da danas sakralna građevina sliči mješavini crkve i utvrde. Time je Crkva sv. Nikole predstavlja jedini sačuvani primjerak romaničke arhitekture, koja se očuvala u tom obliku sve do danas.

Uz dužinu koja je 5,9 m i širinu koja je 5,7 m, Crkva sv. Nikole nije jako velika, ali je povijesno treba gledati kao vrlo značajnu. Prema narodnim predajama je u Ninu okrunjeno sedam kraljeva, a svaki put na isti način, tako što bi kralj u svojoj pratnji dojahao do crkve, tamo se onda predstavio narodu i u znak svoje kraljevske vlasti mačem bi zasjekao na sve četiri strane svijeta. Osim toga kraljevi su ovdje nekoć izgovarali i svoja svečana obećanja narodu.

Pored sakralnog značaja, Crkva sv. Nikole danas je prije svega vrlo često mjesto zaustavljanja u prilikama kada se istražuje okolica Nina. Zbog blago uzvišenog položaja na brežuljku, zalasci sunca su prekrasni, stoga ako se nađete u Ninu svakako posjetite ovu romantičnu crkvicu.

photos: ©123RF