Dvorac Pejačević, Našice

U Našicama, u samome centru grada, na adresi Pejačevićev trg 5 nalazi se istoimeni dvorac, koji je dobio ime po poznatoj plemićkoj obitelji Pejačević. Dvorac je zajedno sa manjim dvorcem smješten u parku koji je nekoć bio perivoj dvorca kojemu je temelje postavio grof Vincencije Pejačević 1811.godine. Dovršen je u siječnju 1812. godine, a u samome početku bio je relativno skroman sve do 1865. godine, kada je grof Ferdinand Karlo Rajner započeo restauraciju dvorca te ga pretvorio u reprezentativno neobarokno zdanje. Takav, sada bogato opremljen dvorac bio je zanimljiv i po tome jer je imao kuhinju koja se nalazila van samoga zdanja, a sa dvorcem je bila povezana tunelom kroz koji se hrana u dvorac dovozila električnom željeznicom.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata dvorac je koristila njemačka vojska 1943.-1945., a u suterenu je bila smještena ratna bolnica. Za vrijeme rata su oštećena pročelja i krov dvorca. Važno je spomenuti i da je u dvorcu živjela poznata hrvatska skladateljica Dora Pejačević (1885.-1923. godine), kćer hrvatskog bana Izidora Pejačevića.
Uz veliki dvorac sredinom 19.stoljeća podignut je perivoj koji posjeduje obilježja pejzažnih perivoja, a kasnije se proširio na sjever, na površinu prirodne šume, gdje se nalazi jezero s otočićem u romantičnom stilu. Pretpostavlja se da je oblik perivoju dao tada budući hrvatski ban, grof Ladislav Pejačević. Godine 1865., dvorac je dodatno nadograđivan. Par stotina metara od glavnog dvorca nalazi se i mali dvorac građen 1904.-1905. godine u neoklasicističkom stilu i danas su u njemu smještene udruge te muzička škola, kao i prostorije radija, dok je u glavnom dvorcu danas Zavičajni muzej Našice sa spomen sobama Mate Benkovića, Hinka Juhna, Izidora Kršnjavog i Dore Pejačević. Osim toga, može se vidjeti etnografska zbirka, lončarska radionica te zbirka keramike.

photos: Turistička zajednica grada Našice