Friedensreich Hundertwasser

Kako izgraditi stambenu zgradu koja će predstavljati turističku atrakciju? Odgovor na to pitanje dao nam je preminuli umjetnik Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Ovaj nadaleko poznati austrijski slikar i arhitekt i dalje živi kroz svoje poznate građevine koje odskaču iz okvira standardne arhitekture koju je smatrao dosadnom i šabloniziranom. Hundertwasser je smatrao da klasična arhitektura sputava ljudsku maštu i kreativnost. U svome manifestu “Diktatura prozora i prava prozora” on kaže da je nizanje identičnih prozora jedan do drugoga karakteristično koncentracionim logorima i da je pravo svakoga stanara da sam uredi fasadu svoga stana dokle mu ruka može dosegnuti.

S obzirom da je rođen u Beču, u Austriji je i ostavio najdublji trag, budući da da se najveći dio njegovih građevina tamo i nalazi. Njegove građevine su rezultat dječije razigranog pogleda na svijet koji ne robuje nemaštovitosti i bilo kakvim ogradama, i art nouveaua. Iako je preminuo 2000.godine, neke od njegovih građevina su izgrađene nakon njegove smrti, što dovoljno govori o tome koliko je bio cijenjen unatoč velikom broju kritičara. Iako se većinom nalaze u Austriji, Hundertwasserove građevine se nalaze i u Njemačkoj, Izraelu, Španjolskoj, Nizozemskoj, SAD-u, Novom Zelandu, Švicarskoj i Japanu.Stoga ukoliko se na Vašim putovanjima nađete ispred neke građevine koja bitno odskače od lokalne arhitekture, raspitajte se je li to možda jedno od djela Friedensreicha Hundertwassera.

Photo: ©123RF