Garić grad

U neposrednoj blizini današnjeg Podgarića davne 1256.godine Ban Stjepan Šubić dao je sagraditi grad opasan utvrdama. U to doba poznat kao Garig, a danas kao Garićgrad ovaj grad-utvrda spada među najstarije burgove u Hrvatskoj. U to doba dobro organiziran život unutarnjeg dijela štitili su bedemi debljine i do 2,5 m sa dvije kule za obranu od kojih viša doseže visinu od 18m. Ova znamenitost Moslavačke gore nalazi se na 270 m visine, a tokom burne povijesti promijenila je i veliki broj vlasnika. Tako je bio u posjedu zagrebačkih biskupa ugarsko-hrvatskih kraljeva, slavonskih banova, a jedno kratko razdoblje u 15.st.je pripadao i Berbari Celjskoj koja je poznatija kao Crna kraljica. U 16.stoljeću (1544.godine) osvajaju ga Osmanlije te je od tada osuđen na propadanje. Ovo danas popularno izletište gradilo se otprilike u istome razdoblju kao i medvednički Medvedgrad, ali je danas u višestruko lošijem stanju od njega. Nadamo se ne za dugo.