Hadrijanova vila

U talijanskoj administrativnoj regiji Laciju ,tridesetak kilometara od Rima nalazi se drevni grad Tivoli čiji najstariji dokazi organiziranog naselja sežu u 13.st.pr.n.e. U 1. stoljeću,  jedan od pet dobrih careva, rimski car Hadrijan je tu izgradio svoju vilu (Hadrijanova vila), a današnji gradski trg Piazza del Duomo nalazi se na mjestu rimskog foruma. Hadrijan koji je zbog širenja carstva za njegove vladavine možda i najuspješniji Rimski vladar bio je poznat po poticanju graditeljstva (Hadrijanov zid,Panteon…). Ipak,možda najljepša njegova građevina je Hadrijanova vila u Tivoliju koju je car podigao i uredio za svoju rezidenciju. Kompleks od više od 30 građevina prostire se na oko stotinu hektara zemljišta koje je bilo u vlasništvu obitelji careve supruge. Gradnje rezidencije je trajala tokom čitave Hadrijanove vladavine. Kompleks sadržava palaču, nekoliko termi, kazalište, hramove, knjižnice, državničke prostorije i odaje za dvorjane, pretorijansku gardu i robove. Vila je bila najveći primjer rimskog Aleksandrijskog vrta kojemu je namjera bila predstavljanje svetog krajolika. Tako vila dočarava utjecaje drugih kultura, prije svega Grčke i Egipta. Nakon smrti Hadrijana vila je bila nastanjena sve do kasnijeg razdoblja antike,a nakon toga je bila prepuštena na milost i nemilost barbara. Danas je kompleks vile podvrgnut istraživanjima koja još nisu dosegla niti trećinu cjelokupnog kompleksa. Zbog vrijednosti samog nalazišta vila je pod zaštitom UNESCO-a.