Keopsova piramida

Keopsova piramida nalazi se u Egiptu, u Gizi, u blizini Kaira. Od tri velike egipatske piramide, ova je najveća. Osim što je najveća, ona je ujedno i najstarija, ali je i najstarije svjetsko čudo. Piramida je grobnica faraona Kufua, pa joj je drugo ime i Kufuova piramida. Kufua su Grci nazivali Keops pa otuda i porijeklo drugoga imena.
Piramida je dovršena oko 2900 godine prije Krista, a gradnja je trajala oko 20 godina. Zbog zahtjevnosti gradnje kojom je upravljao Kufuovov nećak Hemiunu, na izgradnji je radilo oko 100 tisuća radnika koji su materijal dopremali čamcima sa lijeve obale Nila. To je pak bilo moguće samo u proljetnom razdoblju pri izlijevanju Nila, te je to jedan od razloga dugotrajnosti gradnje za koju je bilo potrebno oko pola miliona plovidbi za potrebnim materijalom. Glavni materijal gradnje su bili blokovi granita i krečnjaka visine do 2 metra, a duljine i do 5 metara. Ukupno se piramida sastoji od 2 300 000 kamenih blokova, koji od vanjskog svijeta odvajaju tri prostorije koje spajaju mnogobrojni hodnici. U samome središtu se nalazi kraljeva odaja sa sarkofagom od crvenog granita. Od prvotne visine koja je iznosila 145.75 metara, današnja visina je manja za oko desetak metara. Duljina bazne stranice ja oko 230 metara. Obujam njenih stranica jednak je duljini ekvatora. Od svih svjetskih čuda starog svijeta, jedino je Keopsovu piramidu moguće vidjeti i danas, što mnogobrojni turisti redovito i čine.

photos: pixabay.com