Zdravstveni turizam

Hrvatska je zahvaljujući povoljnim klimatskim karakteristikama, prometnoj dostupnosti te prirodnim blagodatima veoma rano započela s razvojem zdravstvenog turizma, kojem ujedno može zahvaliti i svoje prve turističke korake! Medicinske usluge su sve češći motiv za putovanje, a vrlo čest razlog su niže cijene i povoljni paketi koji uključuju dodatne turističke usluge! Provjerite ponudu zdravstvenih usluga, te priuštite sebi tretman kakav zaslužujete.