Postojnska jama

Postojnska jama rezultat je utjecaja vodenih masa tijekom razdoblja od dva miliona godina, poglavito rijeke Pivke koja je svojom erozijom oblikovala unutrašnjost jame. Ova, možda i najpoznatija svjetska jama sastoji se od kompleksa tunela, dvorana i galerija čija je ukupna duljina preko 24 km. Tom povezanome kompleksu pripadaju i neke druge okolne jame poput Črne, Otoške, Magdalene i jame Pivke sa još nekoliko manjih jama. Postojnska jama pravo je kraljevstvo stalaktita i stalagmita, te je dom čovječje ribice koja živi u potpunom mraku. Ujedno spada i među najveće svjetske jame, te se zbog tih i takvih posebnosti ubraja među najposjećenije svjetske jame. Najveća dubina jame iznosi 115 m, a temperature se kreću između 8 i 10 stupnjeva.

Do 1818. godine posjetiteljima je bilo dostupno svega nešto više od 300 metara jame, dok se današnjim turističkim obilascima obiđe više od 5 kilometara podzemnih prirodnih ljepota. Putovanje kroz samu jamu započinje još jednom jamskom posebnošću, a to je turistički vlak. Naravno, kao i svaku znamenitost, a pogotovo prirodnu i Postojnsku jamu nužno je sačuvati od vanjskog utjecaja pa se za vrijeme posjeta moramo pridržavati slijedećeg bontona koji ujedno brine i o našoj sigurnosti.

Jamski bonton:
1. Radi vlastite sigurnosti i zaštite okoliša posjetitelji se moraju strogo pridržavati uputa osoblja.
2. Tijekom vožnje vlakom zabranjeno je ustajanje, naginjanje i skakanje na vlak ili s vlaka.
3. Hodanje izvan označenih staza nije dopušteno. Posjetitelji se moraju držati skupine i vodiča.
4. Zabranjeno je dodirivati sige.
5. Zabranjeno je bilo kakvo bacanje otpadaka.
6. Fotografiranje je strogo zabranjeno.
7. Pušenje je u jami također strogo zabranjeno.
8. Unošenje hrane u jamu nije dopušteno

Postojnska jama je najveća znamenitost Slovenije i jedan od najvećih krških spomenika u svijetu.

photos: pixabay.com