Tvrđava Minčeta – Dubrovnik

U sklopu svjetski poznatih dubrovačkih gradskih zidina nalaze se četiri kule od kojih je Kula Minčeta vjerovatno i najpoznatija, te uz crkvu Sv. Vlaha možda i najistaknutiji simbol grada. Ova istaknuta obrambena točka Dubrovnika smještena je na sjevernoj strani zidina te je zbog toga namijenjena obrani od opasnosti sa kopna. Prvobitni oblik kule bio je četverokutan te je bila manjih dimenzija, a graditelj je bio Nićifor Ranjina 1319.godine. Jačanjem opasnosti po grad, poglavito nakon pada Carigrada, javlja se potreba za ojačavanjem utvrde pretvarajući ju u kružnu i povečavši joj dimenzije. Sa dogradnjom se započinje 1461.godine po nacrtima poznatog firentinskog graditelja Micchelozza di Bartolomea. Njegova ideja je bila oko već postojeće utvrde sagraditi novu, kružnu utvrdu čiji bi zidovi bili debeli 6 metara i pogodni za postavljanje topova čime bi se utvrdu prilagodilo modernijem ratovanju. Nakon Micchelozzova odlaska iz Dubrovnika, gradnju preuzima Juraj Dalmatinac koji dodaje neke svoje ideje u cijeli projekat. Poznato krunište je dodano nakon dovršetka izgradnje 1464. godine, kada je kula i dovršena te postaje simbolom gradske neosvojivosti, a danas je mamac za turiste i prekrasan vidikovac.

photos: Hrvatska turistička zajednica, Ivo Biočina