Visovac

Posjetiti  NP slapovi Krke, a ne posjetiti otočić Visovac na kojemu se od 1445. godine nalazi samostan Majke od milosti i crkva Gospe Visovačke bio bi grijeh. Ovaj poseban otočić ubraja se među najvažnije prirodno-kulturne znamenitosti naše zemlje. Istoimeno je i jezero u kojemu se ovaj otočić nalazi, a sve kao dio NP Krka. Najvažniji dio otočića je samostan koji su izgradili pustinjaci sv.Augustina. Oni su naime pod zaštitom Hrvatskih velmoža naselili otok nedugo nakon prvog spomena otoka u darovnici kralja Ljudevika Anžuvinskog (1345. godine), koji ga daruje knezu Budislavu Ugriniću, članu velikaške obitelji, čije sjedište je bilo u gradu Rogu na desnoj obali rijeke Krke. Crkvica posvećena sv.Pavlu također je njihovo djelo. Franjevci provincije presvetog otkupitelja, koji se na otočiću i danas nalaze, tamo se naseljavaju 1440.godine. Postoji i mišljenje da je otok dobio ime po vješanju franjevaca od strane Turaka, a da se ranije zvao Bijela stijena. U samostanu se i danas nalazi vrijedna kolekcija spisa, umjetnina i knjiga. Osim kulturno umjetničkih blaga Visovac se može pohvaliti svojom florom i faunom. Visovac je oduvijek privlačio hodočasnike i izletnike, a za posjetu su organizirani izleti brodom sa Stinica i Remetića.

photos: ©123RF