Zaljev morskih pasa

Iako mu ime tako sugerira, ovaj zaljev nije isključivo poznat po morskim psima. Naime, ova najzapadnija obalna točka Australije u pokrajini Gascoyne, toliko je bogata životinjskim svijetom da je 1991. upisana u UNESCO-v popis svjetske baštine. U tom području obitava oko 323 vrste riba, 230 vrsta ptica i oko 150 vrsta reptila. To je ujedno i područje koje sa svojih 4 000 km2 prekrivenih morskom travom spada u najveće takvo tlo na svijetu. Među morskim travama, koje su u stvari biljke cvjetnice, živi mnoštvo različitih morskih organizama, a na tim poljima trave živi i oko 10000 dugonoga ili morskih krava koje mogu doseći težinu do 400 kg. Naravno da u zaljevu ovakvog imena obitava i veliki broj morskih pasa (oko 10 vrsta), kojih je najopasnija vrsta tigar. Otkriveno je i da 70 posto dupina koji žive u zaljevu imaju ugrize od morskih pasa. Tu se često nailazi i na grbave kitove, morske kornjače, te i na najveću svjetsku ribu – bezopasnu kitopsinu.

Zaljev prekriva područje od oko 10,000 km2, sa prosječnom dubinom od 10 metara. Podijeljen je plitkim obalama i ima velik broj poluotoka i otoka. Danas u ovom području živi manje od 1 000 stanovnika na više od 1 500 km morske obale i njihovih šest malih naselja zauzima tek 1% ukupnog područja. Ovaj zaljev je otkrio Nizozemski istraživač Dirk Hartog davne 1616. godine, a ime mu je dao Britanski istraživač William Dampier 1 699.godine. Glavna turistička atrakcija Shark Baya je dobri dupini koji redovito dolaze u plitke vode plaže Monkej Mia i uspostavljaju kontakt sa turistima, ali i prirodoslovcima koji ih zbog toga i smatraju najbolje proučenim delfinima na planeti. Dupine možete i hraniti ali samo one koje Vam čuvari dozvole jer se želi izbjeći da dupini postanu ovisni o hrani koju im daju turisti. U zaljevu, točnije u bazenu Hemelin postoji i jedna neživa atrakcija, a to su stromatoliti – najstariji fosilni ostatci okamine cijanobakterija koje su oblika polukugle,a njihova najveća svjetska koncentracija se nalazi baš na ovome mjestu. U svakome slučaju ovaj zaljev je mjesto rijetko očuvane flore i faune,te je kao takvo magnet za turiste.

photos: pixabay.com